Hvem er vi?

Formålet med Foreningen ”Skønnest ved Skanderborg” er at støtte og fremme interessen for et levende byrum i Skanderborg Midtby gennem et samarbejde med Skanderborgs befolkning, detailhandlen, bygningsejerne og offentlige / private organisationer.

Støtten udmøntes i konkrete egne opgaver/initiativer f.eks. afholdelse af SKØNfest i Byparken i to situationer eller at indgå i Partnerskaber til fremme af nye muligheder -et eksempel herpå er etableringen af Sløngel Pladsen - byens nye vartegn, som en Ole Lund Kirkegaard tematiseret legeplads for børn op ca. 12 år. Legepladsen er helt i overensstemmelse med forfatterens skæve univers. Legepladsen blev åbnet i 2021. Partnerskabet bestod af Skanderborg Kommune, Skanderborg Cityforening, Skanderborg Festivalklub, Kulturhuset Skanderborg, Skanderborg Bibliotek, Di Heslige Slønglers Klup og Foreningen "Skønnest ved Skanderborg". Legepaldsen er blevet et trækplaster uden sidestykke og besøges dagligt af byens egne børn, men også gæster i busser kommende fra Mariager i nord til Kolding i syd. Ugebladet Familiejournalen har omtalt etableringen af legepladsen i stor artikel ligesom fagblade over legepladsen og senest turistinfo fra Hamborg fortæller om pladsen - en fantastisk mulighed for at markedsføre Skanderborg. 

Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" greb en ide i luften til een af SKØNfesterne, hvor en publikum sagde - "hvorfor ikke lave en sangaften udelukkende med Skanderborg sange og viser". Ideen fandt ikke umiddelbart fodfæste, men efter lidt reseach og lidt gravearbejde lå der pludselig en sangskat på bordet bestående af ca. 50 viser og så var der baggrund for afholdelse af sangeftermiddag, hvilket fandt sted efteråret 2022.

Senest har vor forening været medstifter af et nyt netværk - MidtbyNetværket - bestående af Skanderborg Cityforening, Skanderborg Grundejerforening,. Kulturhuset Skanderborg, Psykiatri- og Handicapforbundet og Udlejerrepræsentant og Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" MidtbyNetværket er talerør overfor kommune om fælles Midtbyspørgsmål og udvikling af midtbyen Skanderborg. Vores forening fungerer - udover deltagelse i netværket - tillige som sekretærfunktion og har i stor part af opgaverne den udfarende kraft. Netværket er etableret ud fra devisen "sammen står vi stærkt" og der er etableret frugtbart samarbejde med den kommunale administration. Een af netværkets opgaver er fremlæggelse af forslag til nye byrumsmøbler. 

Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" har derudover etableret samarbejde med Skanderborg Cityforening og er i vid og stor udstrækning "en hjælpende hånd" til gennemførelse af offentlige opgaver for Cityforeningen. Der hentes stor hjælp i gruppen "Frivillige Hænder", som også er etableret ved vor hjælp.