I gangværende arbejder/opgaver:

Oversigt over igangværende opgaver i

Foreningen

"Skønnest ved Skanderborg"

 

Skanderborg, den 2o. februar 2021

************************************************************************************

Følgende opgaver skal snarest under bearbejdning:

* generalforsamling ....STORmøde med eksterne bidrag

* kontingentopkrævning for 2021

* sang event med Skanderborg viser/sange

* stormøde om renovering af Adelgade - etape II

* "udsmykning" af Munkekrogrunden - konkurrenceafgørelse "rumvæsner"

* medlemsaqvisition

* torvedagen på Mindet ... Skanderborg Torvemarked

* a`jourføring af tavler i Bloms

* samspil i Dialoggruppen eller afløser FÆLLES OM SKANDERBORG

* en masse øvrige opgaver

* Med I partnerskabet NY LEGEPLADS I Byparken

* praktiske opgaver i ad-hoc-udvalget

* www.onlinefind.dk