Der er i året 2019 oprettet følgende udvalg:

Aktivitetsøsudvalgudvalg incl. OLK-Strædet:                    

Formand -  Henrik Uldall - iit.henrik@gmail.com

Medlemsaqvisitionsudvalg:                       

Formand - Betina Priess - priess@privat.dk  

Udvalg for øvrige opgaver:                 

Formand - Find Lykkebøe - profil@grefi.dk

 

De nye udvalg søges snarest bemandet med medlemmer, da der i 2019 virkelig er behov for konstruktiv medvirken til den nye bymidte.

 

Alt udvalgsarbejde forsøges løbende belyst i vore Nyhedsbreve, bl.a. med opfordring til at følge arbejde via www.skanderborg.dk/skanderborgmidtby

Der findes en yderligere oplagt mulighed for medlemmer, nemlig at spørge ind til tingenes tilstand hos bestyrelsens medlemmer - alle kender den direkte spørge - adgang . jfr. vor hjemmeside.

 

 

Foreningen "Skønnest ved skanderborg" er derudover:

a) repræsenteret i Dialoggruppen med to personer - nedsat af Skanderborg Kommune - nemlig 

Betina Priess og Find Lykkebøe