Du kan være medlem af Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" - jfr. vedtægterne - kontingent er i 2019 kr. 100,00 for privatperson og kr. 500,00 for virksomhed/forening.

Indmeldelsesblanketten mailes til den anførte mailadresse: profil@grefi.dk

Foreningen

Skønnest ved Skanderborg

CVR. nr. 36835966

Indmeldelsesblanket:

_______ privatperson:                _______ virksomhed:

(sæt venligst kryds)

 

Navn:                                              ______________________________________________________

 

Adresse:                                        ______________________________________________________

 

By:                                                    ______________________________________________________

 

Telf.:                                                ______________________________________________________

 

Mail:                                                ______________________________________________________

                                                    (vigtigt - al korrespondance og information foregår alene via mail)

 

Kan evt. indsendes på mail til Foreningens referent:  profil@grefi.dk

Foreningens officielle postadresse er:  se nedenfor.

Foreningen

Skønnest ved Skanderborg

c/o Skanderborg Erhvervsråd, Adelgade 105, st., DK-8660  Skanderborg.