Bestyrelsen  består af:

Jørgen Kiærskou, formand, joergen@kiaerskou.dk

Jørgen Schmidt, næstformand, schmidt@bogpost.dk

Find Lykkebøe, kasserer, dialoggrupperepræsentant, profil@grefi.dk

FL er formand for "Udvalg for øvrige opgaver"

Betina Priess, medlem, dialoggrupperepræsentant, priess@privat.dk

BP er formand for medlemsaqvisitionsudvalget

 Henrik Uldall, medlem - iit.henrik@gmail.com

HU er formand for Aktivitetsøsudvalget incl. OLK-strædet

 

Bestyrelsessuppleanter:

Jette Dyrvig, suppleant - info@anbi8660.dk

Thonny Nielsen, suppleant - thonny@skanderborg.net