Bestyrelsen  består af:

Jørgen Kiærskou, formand, joergen@kiaerskou.dk

Jørgen Schmidt, næstformand, schmidt@bogpost.dk

Find Lykkebøe, kasserer, dialoggrupperepræsentant, profil@grefi.dk

     * FL er formand for "Udvalg for øvrige opgaver", Sang-event-udvalget og Ad-hoc-opgave-

       Udvalget

Betina Priess, medlem, dialoggrupperepræsentant, priess@privat.dk

     * BP er formand for medlemsaqvisitionsudvalget

Henrik Uldall, medlem - iit.henrik@gmail.com

     * HU er formand for Aktivitetsøsudvalget incl. OLK-strædet

 

Bestyrelsessuppleanter:

Jette Dyrvig, suppleant - info@anbi8660.dk

Thonny Nielsen, suppleant - thonny@skanderborg.net