Adresse:

Foreningen

"Skønnest ved Skanderborg",

c/o Skanderborg Erhvervsråd,

      Adelgade 105, st., DK-8660  Skanderborg

 

eller på mail: profil@grefi.dk

Mailkorrespondance:

Mailadressen kan anvendes ved mailkorrespondance til Foreningen - indkommen post fordeles herfra til relevante bestyrelsesmedlemmer.

Se også indmeldelsesblanket.