21-December-2017

Nyt fra Bestyrelsen:

Hvis du ønsker at være medlem - så se i menuen under indmeldelsesblanket.
Aarskontingent: kr. 100,00 for privatpersoner og kr. 500,00 for virksomheder/forretninger.
Årssponsorater kan tegnes for kr.500,- eller individuelle beløb derover.
Kontingentet opkræves pr. kalenderår - næste i jan. for året 2018Generalforsamling 2018:

Afholdes i Kulturhuset d. 20. marts 2018 kl. 19 med dagsorden iflg. vedtægterne.
Det er et åbent arrangement, hvor ALLE er velkomne.

Borgmester Jørgen Gaarde taler om BORGERINDDRAGELSE
Planlægger Inger Espersen taler om 1 etape renovering af Adelgade

Tag gerne en ven eller familiemedlem med..

Bestyrelsesmødeoversigt:

nye møder kommer på EFTER generalforsamlingen.


Udvalgene holder møde efter behov:
Adelgadeudvalg:
Byparkudvalg:
Kulturtorvsudvalg:
Markedsføringsudvalg: der holdes løbende møder og arbejdet er i gang.

Dialoggruppen, der følger arbejdet med MIDTBYPLANEN, er nedsat ....vor Forening har én repræsentant i gruppen

Facebook: også informationer på facebook: skønnest ved Skanderborg
Følg også debatten på facebook: Skanderborg-Borgere

SPONSORER:
DanskeBank
Sko- og Textilhandlerforeingen
Schmidt Bog og Ide
Skousen
Pava
Q8
Blomsterværkstedet
Ole Vindfeldt
Bræmer Auto
Fiat Skanderborg

På mail profil@grefi.dk kan der rekvireres:
* kopi af revideret årsregnskab 2017 (endnu ikke klar)
* kopi af nye vedtægter - godkendt på gen.forsamling 2017
* kopi af bestyrelsens beretning for 2017 (endnu ikke klar)
* kopi af budget for 2018 (endnu ikke klar)

På siden med billeder skal man være opmærksom på de hvide PILE i siderne af billederne . her kan man spole frem eller tilbage for at se flere billeder.

Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" ønsker at støtte og fremme interessen for et levende byrum i Skanderborg Midtby gennem et samarbejde med Skanderborgs befolkning, detailhandel, bygningsejere og offentlige/private organisationer. Dette kan ske ved at skabe økonomisk basis for og være initiativtager til aktiviteter af folkelig-, kulturel- og/eller arkitektonisk karakter især i Skanderborg Midtby.

Skønt kig mod Søsporten

Skanderborg er en hyggelig gammel kongeby med en masse kulturhistorie. Skanderborg blev i 1583 tildelt købstadsrettigheder, og har op til i dag udviklet sig til en moderne provinsby med en god infrastruktur og mange rekreative tilbud. Her findes også Danmarks højeste punkt Ejer Baunehøj med sine 170,89 m over havet. Fra toppen er udsigten storslået – og tilgængelig for alle med en elevator op i det 13 meter høje genforeningstårn. Sø- og skovomgivelserne her ved Skanderborg findes ikke smukkere i Danmark. Ideelt til vandre- eller cykelture. Skanderborg Sø er byens natur-lige midtpunkt. Turistbåden Dagmar sejler turister rundt på en dejlig tur i naturen. Her bliver sejlsporten dyrket, rosporten har en vigtig plads for mange Skanderborgere, og mange nyder en kano- eller kajaktur, når vejret tillader det. Vi har badeanstalt midt i skoven ved søen og hele sommeren igennem naturligvis med en rigtig livredder.
Vi har i midtbyen bred butiksgade og stort shoppingcenter, vi har hoteller og campingplads tæt på midt byen og vi har Danmarks skønneste festival "SMUK FEST"