22-Januar-2019

Nyt fra Bestyrelsen:

Hvis du ønsker at være medlem - så se i menuen under indmeldelsesblanket.
Aarskontingent: kr. 100,00 for privatpersoner og kr. 500,00 for virksomheder/forretninger - gælder også for året 2019.
Årssponsorater kan tegnes for kr.500,- eller individuelle beløb derover.
Kontingentet opkræves pr. kalenderår - næste i april for året 2019Generalforsamling 2019:

Afholdes i Kulturhuset onsdag d. 27. marts 2019 kl. 19 med dagsorden iflg. vedtægterne.
Det er et åbent arrangement, hvor ALLE er velkomne.

Tag gerne en ven eller familiemedlem med..

NB: DATO FOR AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING ER ÆNDRET TIL AFHOLDELSE D. 04. APRIL 2019 KL. 19 I KULTURHUSET MED BL.A. SPÆNDENDE NYHEDER OM UDVIKLING I SKANDERBORG BYMIDTE OG NYT BYGGEPROJEKT PÅ MUNKEKROGRUNDEN.

Bestyrelsesmødeoversigt:


d. 21. marts 2019 kl.8,30 - torsdag - forberedelse af generalforsamling

Udvalgene holder møde efter behov:
Adelgadeudvalg:
Byparkudvalg:
Kulturtorvsudvalg:

Dialoggruppen, der følger arbejdet med MIDTBYPLANEN, er nedsat ....vor Forening har i året 2019 to repræsentanter i gruppen
Betina Priess og Find Lykkebøe

Facebook: også informationer på facebook: skønnest ved Skanderborg
Følg også debatten på facebook: Skanderborg-Borgere

SPONSORER

Der har ikke i 2019 været ansøgt om sponsorater.På mail profil@grefi.dk kan der rekvireres:
* kopi af revideret årsregnskab 2018 (endnu ikke klar)
* kopi af nye vedtægter - godkendt på gen.forsamling 2017
* kopi af bestyrelsens beretning for 2018 (endnu ikke klar)
* kopi af budget for 2019 (klar)

På siden med billeder skal man være opmærksom på de hvide PILE i siderne af billederne . her kan man spole frem eller tilbage for at se flere billeder.

Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" ønsker at støtte og fremme interessen for et levende byrum i Skanderborg Midtby gennem et samarbejde med Skanderborgs befolkning, detailhandel, bygningsejere og offentlige/private organisationer. Dette kan ske ved at skabe økonomisk basis for og være initiativtager til aktiviteter af folkelig-, kulturel- og/eller arkitektonisk karakter især i Skanderborg Midtby.

Skønt kig mod Søsporten

Skanderborg er en hyggelig gammel kongeby med en masse kulturhistorie. Skanderborg blev i 1583 tildelt købstadsrettigheder, og har op til i dag udviklet sig til en moderne provinsby med en god infrastruktur og mange rekreative tilbud. Her findes også Danmarks højeste punkt Ejer Baunehøj med sine 170,89 m over havet. Fra toppen er udsigten storslået – og tilgængelig for alle med en elevator op i det 13 meter høje genforeningstårn. Sø- og skovomgivelserne her ved Skanderborg findes ikke smukkere i Danmark. Ideelt til vandre- eller cykelture. Skanderborg Sø er byens natur-lige midtpunkt. Turistbåden Dagmar sejler turister rundt på en dejlig tur i naturen. Her bliver sejlsporten dyrket, rosporten har en vigtig plads for mange Skanderborgere, og mange nyder en kano- eller kajaktur, når vejret tillader det. Vi har badeanstalt midt i skoven ved søen og hele sommeren igennem naturligvis med en rigtig livredder.
Vi har i midtbyen bred butiksgade og stort shoppingcenter, vi har hoteller og campingplads tæt på midt byen og vi har Danmarks skønneste festival "SMUK FEST"