13-November-2019

Nyt fra Bestyrelsen:

Hvis du ønsker at være medlem - så se i menuen under indmeldelsesblanket.
Aarskontingent: kr. 100,00 for privatpersoner og kr. 500,00 for virksomheder/forretninger - gælder også for året 2019.
Årssponsorater kan tegnes for kr.500,- eller individuelle beløb derover.
Kontingentet opkræves pr. kalenderår - næste i maj for året 2019

Bestyrelsesmødeoversigt:
nye møder i 2019 aftales snarest.

Udvalgene holder møde efter behov:
Aktivitetsøsudvalg incl. OLK-strædet:
Formand: Henrik Uldall

Medlemsaqvisitionsudvalg:
Formand: Betina Priess

Udvalg for øvrige sager:
Formand: Find Lykkebøe

Dialoggruppen, der følger arbejdet med MIDTBYPLANEN, er nedsat ....vor Forening har i året 2019 to repræsentanter i gruppen
Betina Priess og Find Lykkebøe

Facebook: også informationer på facebook: skønnest ved Skanderborg
Følg også debatten på facebook: Skanderborg-Borgere

På mail profil@grefi.dk kan der rekvireres:
* kopi af revideret årsregnskab 2018
* kopi af nye vedtægter - godkendt på gen.forsamling 2017
* kopi af bestyrelsens beretning for 2018
* kopi af budget for 2019 (klar)

På siden med billeder skal man være opmærksom på de hvide PILE i siderne af billederne . her kan man spole frem eller tilbage for at se flere billeder.

Alt udvalgsarbejde forsøges løbende belyst i vore Nyhedsbreve, bl.a. med opfordring til at følge arbejde via www.skanderborg.dk/skanderborgmidtby
Der findes en yderligere oplagt mulighed for medlemmer, nemlig at spørge ind til tingenes tilstand hos bestyrelsens medlemmer - alle kender den direkte spørge - adgang . jfr. vor hjemmeside.


05.08.2019 Igangværende opgaver:

* grøn oase på Munkekrogrunden .....er afsluttet

* tovholder på Skanderborg Torvemarked (løbende opgave)

* aktiviteter på Ole Lund Kirkegaards Strædet - hjælp til Cityforeningen året
2019 ud

* medtovholder på ny legeplads i Byparken

* nyheder på Adelgade i forbindelse med renovering.

* SKØNfest d. 31.aug.2019

 SKØNfest d. 31. aug. 2019

 

Et brag af en festlig dag med solskin og masser af glade mennesker og god musik.

Arrangementer blev sponsoret af:

DanskeBank, John A. Laursen A/S, Amalia, Mamelukken, Stark, Smukfest - Skanderborg Festivalklub, Skanderborg Kommunes Kulturpulje, Chokoladefabrikken, Skanderborg City, EDC Boligland, Bog og Ide, Anbi og Kulturhuset Skanderborg.

Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" ønsker at støtte og fremme interessen for et levende byrum i Skanderborg Midtby gennem et samarbejde med Skanderborgs befolkning, detailhandel, bygningsejere og offentlige/private organisationer. Dette kan ske ved at skabe økonomisk basis for og være initiativtager til aktiviteter af folkelig-, kulturel- og/eller arkitektonisk karakter især i Skanderborg Midtby.

Skønt kig mod Søsporten

Skanderborg er en hyggelig gammel kongeby med en masse kulturhistorie. Skanderborg blev i 1583 tildelt købstadsrettigheder, og har op til i dag udviklet sig til en moderne provinsby med en god infrastruktur og mange rekreative tilbud. Her findes også Danmarks højeste punkt Ejer Baunehøj med sine 170,89 m over havet. Fra toppen er udsigten storslået – og tilgængelig for alle med en elevator op i det 13 meter høje genforeningstårn. Sø- og skovomgivelserne her ved Skanderborg findes ikke smukkere i Danmark. Ideelt til vandre- eller cykelture. Skanderborg Sø er byens natur-lige midtpunkt. Turistbåden Dagmar sejler turister rundt på en dejlig tur i naturen. Her bliver sejlsporten dyrket, rosporten har en vigtig plads for mange Skanderborgere, og mange nyder en kano- eller kajaktur, når vejret tillader det. Vi har badeanstalt midt i skoven ved søen og hele sommeren igennem naturligvis med en rigtig livredder.
Vi har i midtbyen bred butiksgade og stort shoppingcenter, vi har hoteller og campingplads tæt på midt byen og vi har Danmarks skønneste festival "SMUK FEST"