www.onlinefind.dk: Fælles indgangsportal til Skanderborgs forretninger

TOTALOVERSIGT

over

      • Click and collect
      • On-line-handel
      • Take away
      • Udendørs begivenheder i Skanderborg city

Hvordan:

Nemt og hurtigt – klik på link:

www.onlinefind.dk

og VUPTI ….du finder alle tilmeldte muligheder.

God fornøjelse.

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING - ENDELIG FASTLÆGGELSE

Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" afholder ordinær generalforsamling den

15. juni 2021 kl. 19

i Skanderborg Kulturhus 1.sal i ”Sløngelsalen”

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab, forslag til budget og forslag til kontingent

4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden senest en uge før generalforsamlingen).

5. Valg (Jf. § 3) Generalforsamlingen vælger:

 • En bestyrelse på 5 personer. (Nyvalg vil finde sted, idet Betina Priess ønsker afløsning – Preben Christensen er i forslag)
 • 2 suppleanter for bestyrelsen (Nyvalg vil finde sted, idet Thonny Nielsen ønsker afløsning. Camilla Bottke er i forslag)
 • 1 revisor
 • 1 suppleant for revisor

6. Eventuelt herunder:

 • Bestyrelsen inviterer eksterne talere:
 • Borgmester Frands Fischer (Borgmester kommer)
 • Kulturudvalgsformand Tage Nielsen (Udvalgsformanden kommer)
 • Miljø- og planudvalgsformand Claus Leick (Udvalgsformanden kommer)
 • Specialkonsulent Viggo Rasmussen (Konsulenten kommer)

 

NB: Af hensyn til korrekt afvikling af arrangementer kan der bestilles plads på mail profil@grefi.dk


 

22-Maj-2021

Nyt fra Bestyrelsen:

Hvis du ønsker at være medlem - så se i menuen under indmeldelsesblanket.
Aarskontingent: kr. 100,00 for privatpersoner og kr. 500,00 for virksomheder/forretninger, for WEB-shop kunder uden medlemsskab kr. 100,00 - gælder for året 2021.
Årssponsorater kan tegnes for kr. 500,00 eller individuelle beløb derover.
Deltagelse i Skanderborg On-Line som webshop kr. 100,00 årligt.
Kontingentet opkræves pr. kalenderår - næste gang i maj for året 2021.

MØDER:
______

Generalforsamling 2021:
Afholdes d. 15. juni 2021 kl. 19,oo i Kulturhuset under respekt af corona-regler.

Dagsorden iflg. vedtægterne
Indlæg på generalforsamlingen forventes fra borgmester Frands Fischer, formanden for Kulturudvalget Tage Nielsen, formanden for miljø- og teknikudvalget Claus Leick samt fra specialkonsulent Viggo Rasmussen.

Bestyrelsesmødeoversigt:
nye møder i 2021 aftales snarest efter corona-spærring.

UDVALG:
_______

Udvalgene holder møde efter behov:
Aktivitetsøsudvalg incl. OLK-strædet:
Formand: Henrik Uldall

Medlemsaqvisitionsudvalg:
Formand: Betina Priess

Udvalg for øvrige sager:
Formand: Find Lykkebøe

Sang-Event-Udvalget:
Formand: Find Lykkebøe

Ad-Hoc-Udvalg/praktiske opgaver:
Formand: Find Lykkebøe

DIVERSE:
_______
Dialoggruppen, der følger arbejdet med MIDTBYPLANEN, er reelt nu nedlagt - vor Forening har i året 2020 haft to repræsentanter i gruppen
Betina Priess og Find Lykkebøe.
Gruppen søges nu afløst af samlede midtbyorganer under navnet FÆLLES OM SKANDERBORG - denne gruppe har endnu ikke fundet sin endelige form.

Facebook: også informationer på facebook: skønnest ved Skanderborg

På mail profil@grefi.dk kan der rekvireres:
_____________________________________

* seneste eksemplar af nyhedsbrevet SKØNpost
* kopi af revideret årsregnskab 2020 (først efter generalforsamling i endelig udgave)
* kopi af nye vedtægter - godkendt på generalforsamling 2017
* kopi af bestyrelsens beretning for 2020 (først efter generalforsamling)
* kopi af budget for 2021
* kopi af referat fra afholdt "skrivebordsgeneralforsamling"

På siden med billeder skal man være opmærksom på de hvide PILE i siderne af billederne . her kan man spole frem eller tilbage for at se flere billeder.

Alt udvalgsarbejde forsøges løbende belyst i vore Nyhedsbreve SKØNpost, bl.a. med opfordring til at følge arbejde via www.skanderborg.dk/skanderborgmidtby
Der findes en yderligere oplagt mulighed for medlemmer, nemlig at spørge ind til tingenes tilstand hos bestyrelsens medlemmer - alle kender den direkte spørge - adgang . jfr. vor hjemmeside.


16.02.2021 Igangværende opgaver:

* tovholder på Skanderborg Torvemarked (løbende opgave)

* visesangsevent ??.xx.2021 (udsat grundet corona)

* medtovholder på ny legeplads i Byparken "Plads te Leg"

* nyheder på Adelgade i forbindelse med renovering.

* løbende a`jourføring af Skanderborg On-Line

* løbende a`jourføring af Skanderborg City Kalender

FØLG MED PÅ DISSE FIRE FACEBOOK-GRUPPER:
* Skanderborg Torvemarked
* Skanderborg Citykalender
* Skanderborg On-Line
* Plads te Leg
og ikke mindst, men på hjemmesiden:
www.onlinefind.dk

Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" ønsker at støtte og fremme interessen for et levende byrum i Skanderborg Midtby gennem et samarbejde med Skanderborgs befolkning, detailhandel, bygningsejere og offentlige/private organisationer. Dette kan ske ved at skabe økonomisk basis for og være initiativtager til aktiviteter af folkelig-, kulturel- og/eller arkitektonisk karakter især i Skanderborg Midtby.

Skønt kig mod Søsporten

Skanderborg er en hyggelig gammel kongeby med en masse kulturhistorie. Skanderborg blev i 1583 tildelt købstadsrettigheder, og har op til i dag udviklet sig til en moderne provinsby med en god infrastruktur og mange rekreative tilbud. Her findes også Danmarks højeste punkt Ejer Baunehøj med sine 170,89 m over havet. Fra toppen er udsigten storslået – og tilgængelig for alle med en elevator op i det 13 meter høje genforeningstårn. Sø- og skovomgivelserne her ved Skanderborg findes ikke smukkere i Danmark. Ideelt til vandre- eller cykelture. Skanderborg Sø er byens natur-lige midtpunkt. Turistbåden Dagmar sejler turister rundt på en dejlig tur i naturen. Her bliver sejlsporten dyrket, rosporten har en vigtig plads for mange Skanderborgere, og mange nyder en kano- eller kajaktur, når vejret tillader det. Vi har badeanstalt midt i skoven ved søen og hele sommeren igennem naturligvis med en rigtig livredder.
Vi har i midtbyen bred butiksgade og stort shoppingcenter, vi har hoteller og campingplads tæt på midt byen og vi har Danmarks skønneste festival "SMUK FEST"