05-September-2020

Nyt fra Bestyrelsen:

Hvis du ønsker at være medlem - så se i menuen under indmeldelsesblanket.
Aarskontingent: kr. 100,00 for privatpersoner og kr. 500,00 for virksomheder/forretninger, for WEB-shop kunder uden medlemsskab kr. 100,00 - gælder også for året 2020.
Årssponsorater kan tegnes for kr. 500,00 eller individuelle beløb derover.
Deltagese i Skanderborg On-Line som webshop kr. 100,00 årligt.
Kontingentet opkræves pr. kalenderår - næste i maj for året 2020

Bestyrelsesmødeoversigt:
nye møder i 2020 aftales snarest efter corona-spærring

Udvalgene holder møde efter behov:
Aktivitetsøsudvalg incl. OLK-strædet:
Formand: Henrik Uldall

Medlemsaqvisitionsudvalg:
Formand: Betina Priess

Udvalg for øvrige sager:
Formand: Find Lykkebøe

Sang-Event-Udvalget:
Formand: Find Lykkebøe

Ad-Hoc-Udvalg/praktiske opgaver:
Formand: Find Lykkebøe

Dialoggruppen, der følger arbejdet med MIDTBYPLANEN, er reelt nu nedlagt ....vor Forening har i året 2020 haft to repræsentanter i gruppen
Betina Priess og Find Lykkebøe.
Gruppen søges nu afløst af samlede midtbyorganer under navnet FÆLLES OM SKANDERBORG - denne gruppe har endnu ikke fundet sin endelige form.

Facebook: også informationer på facebook: skønnest ved Skanderborg
Følg også debatten på facebook: Skanderborg-Borgere

På mail profil@grefi.dk kan der rekvireres:
* kopi af revideret årsregnskab 2019
* kopi af nye vedtægter - godkendt på gen.forsamling 2017
* kopi af bestyrelsens beretning for 2019
* kopi af budget for 2020
* kopi af referat fra afholdt "skrivebordsgeneralforsamling"

På siden med billeder skal man være opmærksom på de hvide PILE i siderne af billederne . her kan man spole frem eller tilbage for at se flere billeder.

Alt udvalgsarbejde forsøges løbende belyst i vore Nyhedsbreve SKØNpost, bl.a. med opfordring til at følge arbejde via www.skanderborg.dk/skanderborgmidtby
Der findes en yderligere oplagt mulighed for medlemmer, nemlig at spørge ind til tingenes tilstand hos bestyrelsens medlemmer - alle kender den direkte spørge - adgang . jfr. vor hjemmeside.


06.07.2020 Igangværende opgaver:

* tovholder på Skanderborg Torvemarked (løbende opgave)

* visesangsevent 24.10.2020 (udsat grundet corona)

* medtovholder på ny legeplads i Byparken

* nyheder på Adelgade i forbindelse med renovering.

* løbende a`jourføring af Skanderborg On-Line

* løbende a`jourføring af Skanderborg City Kalender

FØLG MED PÅ DISSE TRE FACEBOOK-GRUPPER:
* Skanderborg Torvemarked
* Skanderborg Citykalender
* Skanderborg On-Line

Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" ønsker at støtte og fremme interessen for et levende byrum i Skanderborg Midtby gennem et samarbejde med Skanderborgs befolkning, detailhandel, bygningsejere og offentlige/private organisationer. Dette kan ske ved at skabe økonomisk basis for og være initiativtager til aktiviteter af folkelig-, kulturel- og/eller arkitektonisk karakter især i Skanderborg Midtby.

Skønt kig mod Søsporten

Skanderborg er en hyggelig gammel kongeby med en masse kulturhistorie. Skanderborg blev i 1583 tildelt købstadsrettigheder, og har op til i dag udviklet sig til en moderne provinsby med en god infrastruktur og mange rekreative tilbud. Her findes også Danmarks højeste punkt Ejer Baunehøj med sine 170,89 m over havet. Fra toppen er udsigten storslået – og tilgængelig for alle med en elevator op i det 13 meter høje genforeningstårn. Sø- og skovomgivelserne her ved Skanderborg findes ikke smukkere i Danmark. Ideelt til vandre- eller cykelture. Skanderborg Sø er byens natur-lige midtpunkt. Turistbåden Dagmar sejler turister rundt på en dejlig tur i naturen. Her bliver sejlsporten dyrket, rosporten har en vigtig plads for mange Skanderborgere, og mange nyder en kano- eller kajaktur, når vejret tillader det. Vi har badeanstalt midt i skoven ved søen og hele sommeren igennem naturligvis med en rigtig livredder.
Vi har i midtbyen bred butiksgade og stort shoppingcenter, vi har hoteller og campingplads tæt på midt byen og vi har Danmarks skønneste festival "SMUK FEST"