21-December-2017

Nyt fra Bestyrelsen:

Hvis du ønsker at være medlem - så se i menuen under indmeldelsesblanket.
Aarskontingent: kr. 100,00 for privatpersoner og kr. 500,00 for virksomheder/forretninger.
Årssponsorater kan tegnes for kr.500,- eller individuelle beløb derover.
Kontingentet opkræves pr. kalenderår - næste i jan. for året 2018Generalforsamling 2018:

Afholdes i Kulturhuset d. 20. marts 2018.

Bestyrelsesmødeoversigt:

01 02 2018 kl. 8,30


Udvalgene holder møde efter behov:
Adelgadeudvalg:
Byparkudvalg:
Kulturtorvsudvalg:
Markedsføringsudvalg: der holdes løbende møder og arbejdet er i gang.

Dialoggruppen, der følger arbejdet med MIDTBYPLANEN, er nedsat ....vor Forening har én repræsentant i gruppen

Facebook: også informationer på facebook: skønnest ved Skanderborg
Følg også debatten på facebook: Skanderborg-Borgere

SPONSORER:
DanskeBank
Sko- og Textilhandlerforeingen
Schmidt Bog og Ide
Skousen
Pava
Q8
Blomsterværkstedet
Ole Vindfeldt
Bræmer Auto
Fiat Skanderborg

På mail profil@grefi.dk kan der rekvireres:
* kopi af revideret årsregnskab 2017 (endnu ikke klar)
* kopi af nye vedtægter - godkendt på gen.forsamling 2017
* kopi af bestyrelsens beretning for 2017 (endnu ikke klar)
* kopi af budget for 2018 (endnu ikke klar)

På siden med billeder skal man være opmærksom på de hvide PILE i siderne af billederne . her kan man spole frem eller tilbage for at se flere billeder.

Foreningen "Skønnest ved Skanderborg" ønsker at støtte og fremme interessen for et levende byrum i Skanderborg Midtby gennem et samarbejde med Skanderborgs befolkning, detailhandel, bygningsejere og offentlige/private organisationer. Dette kan ske ved at skabe økonomisk basis for og være initiativtager til aktiviteter af folkelig-, kulturel- og/eller arkitektonisk karakter især i Skanderborg Midtby.

Skønt kig mod Søsporten

Skanderborg er en hyggelig gammel kongeby med en masse kulturhistorie. Skanderborg blev i 1583 tildelt købstadsrettigheder, og har op til i dag udviklet sig til en moderne provinsby med en god infrastruktur og mange rekreative tilbud. Her findes også Danmarks højeste punkt Ejer Baunehøj med sine 170,89 m over havet. Fra toppen er udsigten storslået – og tilgængelig for alle med en elevator op i det 13 meter høje genforeningstårn. Sø- og skovomgivelserne her ved Skanderborg findes ikke smukkere i Danmark. Ideelt til vandre- eller cykelture. Skanderborg Sø er byens natur-lige midtpunkt. Turistbåden Dagmar sejler turister rundt på en dejlig tur i naturen. Her bliver sejlsporten dyrket, rosporten har en vigtig plads for mange Skanderborgere, og mange nyder en kano- eller kajaktur, når vejret tillader det. Vi har badeanstalt midt i skoven ved søen og hele sommeren igennem naturligvis med en rigtig livredder.
Vi har i midtbyen bred butiksgade og stort shoppingcenter, vi har hoteller og campingplads tæt på midt byen og vi har Danmarks skønneste festival "SMUK FEST"